Waar we voor staan

Het Rijks ICT Gilde staat voor ICT-vakmanschap, innovatie, creativiteit en verbinding. We zijn een ambitieuze organisatie en streven naar vernieuwing en verfrissing van de ICT-kennis binnen de Rijksoverheid met als doel de zelfredzaamheid en wendbaarheid te vergroten binnen de Rijksoverheid.

ICT-vakmanschap

We bundelen onze specialistische kennis en ontwikkelen die gezamenlijk. Ervaren professionals leiden jonge ICT-ers op en zorgen zo voor continuïteit en vernieuwing in de toekomst.

Innovatie

Vernieuwingen in het vakgebied volgen elkaar steeds sneller op. Flexibiliteit en innovatiekracht zijn daarom van groot belang en een topprioriteit binnen het Rijks ICT Gilde. 

Creativiteit

Ontwikkeling en groei vragen om nieuwe invalshoeken. Wij dagen onze professionals en opdrachtgevers uit om creatief en soms onconventioneel te durven zijn.

Verbinding

ICT en digitalisering zijn een brede maatschappelijke uitdaging. Daarom werkt het Rijks ICT Gilde intensief samen met partijen binnen en buiten de Rijksoverheid. Zo versterken we elkaar.