Rijks ICT Gilde: projecthoppen binnen de hele Rijksoverheid

Op het online platform AG Connect verscheen deze week een uitgebreid interview met Mo Jaber (Directeur Rijks ICT Gilde) en Hans Schutte (Directeur-Generaal DUO) over de opzet en noodzaak van het Rijks ICT Gilde. Hoe kan het Rijks ICT Gilde de overheid als IT-werkgever aantrekkelijker maken in een markt die steeds krapper wordt? En hoe wordt gezorgd voor een betere aansluiting tussen enerzijds de behoefte aan dynamiek bij de moderne IT'er en anderzijds de interessante projecten die de overheid te bieden heeft? Lees het artikel hier!

man loopt langs serverkast