Samen werken aan een digitaal veilig, servicegericht en slim Nederland

Op 13 maart ondertekenden DUO, het Rijks ICT Gilde en I-Interim Rijk het convenant Samenwerking. Hiermee bundelen DUO, het Rijks ICT Gilde en I-Interim Rijk de krachten om te bouwen aan een digitaal veilig, servicegericht en slim Nederland.

DUO vernieuwt en verbetert haar dienstverlening continu en om haar klanten eigentijds, zo efficiënt mogelijk en met zo veel mogelijk gemak te bedienen. Om dit mogelijk te maken is ICT-talent en ICT-kennis cruciaal. Zo heeft DUO de aankomende jaren veel ICT’ers nodig. In 2018 heeft DUO al 200 vacatures. Om aan deze vraag te kunnen voldoen en om nog een stap te zetten in het leveren en ontwikkelen van ICT-oplossingen voor de onderwijsdiensten van de Rijksoverheid ondertekent DUO het convenant met het Rijks ICT Gilde en I-Interim Rijk.

ondertekening

Met de samenwerking kan DUO als een van de samenwerkingspartners gebruik maken van de flexibele schil die zowel het Rijks ICT Gilde als I-Interim biedt vanuit die de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. Vanuit het Rijks ICT Gilde werken cloud, data, security en software development experts. Vanuit I-Interim Rijk werken architecten, projectleiders en programmamanagers. Deze specialisten werken rijksbreed aan uiteenlopende opdrachten en richten zich op het toepassen, delen en doorontwikkelen van kennis en oplossingen bij de verschillende opdrachtgevers.

Aankomende tijd wordt in nauwe samenwerking met de ICT-verantwoordelijken van DUO, het Rijks ICT Gilde en I-Interim Rijk invulling gegeven aan het convenant. Zo wordt op een constructieve manier invulling gegeven aan deze nieuwe manier van werken en kunnen ICT-talenten van DUO, het Rijks ICT Gilde en I-Interim Rijk integraal samenwerken en bewust bouwen aan een kennisrijke overheid.

DUO, het Rijks ICT Gilde en I-Interim Rijk werken vanuit dit fundament ook breed samen binnen en buiten de rijksoverheid. Zo zijn de RDW en het Centraal Justitieel Incasso Bureau belangrijke noordelijke samenwerkingspartners en wordt nauw samengewerkt met ondernemingen, onderwijs en wetenschap. Door de samenwerking wordt belangrijke kennis gedeeld en kunnen ICT-talenten van de Rijksoverheid zich verder ontwikkelen.